Boksmèr Proalt & Stroalt

info@lichtjesoptochtboxmeer.nl

• De jury bestaat uit 5 juryparen. (Juryvoorzitter Kees Thijssen)

• Elk jurylid brengt binnen het jurypaar zijn eigen jurypunt in. De twee jurypunten worden gemiddeld tot één jurypunt per jurypaar.

• De waarderingspuntenschaal gaat van 5.1 t/m 10.0
• Bij ex aequo gevallen beslist de voorzitter van de jury.

• Er wordt gejureerd over de categorieën: Wagens, Jeugdwagens, Groepen, Paren/Enkelingen

• Jury criteria:
1) Thema/actualiteit/originaliteit.
2) Verzorging/afwerking.
3) Verlichting.
4) Muziekkeuze.

• De jury ziet streng toe op punt 20 van het optochtreglement en overtredingen hiervan worden gemeld aan de voorzitter van de jury en een/meerdere optochtcommissieleden.

Punt 20: Het is deelnemers verboden:
– in dronken toestand deel te nemen aan de optocht.
– alcoholische dranken mee te voeren en/of te nuttigen
– brandende attributen mee te voeren
– stilstaande acts op te voeren
– uitingen van elke vorm van discriminatie te voeren
– reclame te voeren
– toeschouwers/deelnemers/belangstellenden te duperen met water/schuim/chemische middelen ed. in welke vorm dan ook.

• Een eventuele startverbod wordt UITSLUITEND afgegeven door leden van de optochtcommissie. Zij winnen zo nodig advies hieromtrent in bij de juryleden.

• Uitvoering van dit startverbod is ter controle van de commissieleden evt. in samenwerking met de politie.

• De 6 hoogst scorende deelnemers in de categorie WAGENS/JEUGDWAGENS worden geplaatst in de SUPER-POULE.

• De juryleden zijn na het juryberaad gezamenlijk aanwezig bij de prijsuitreiking.

• Behoudens de uitslagvolgorde worden er door de juryleden geen mededelingen gegaan omtrent het juryrapport. Voor protesten/klachten/vragen kan men na afloop van de carnaval contact opnemen met de voorzitter van de commissie Verlicht Optocht.

• Tijdens het juryberaad is ten alle tijden een lid van de optochtcommissie aanwezig.